Share:


The optimisation of energy systems by using 3e factor: The case studies

    Artur Rogoža Affiliation
    ; Kestutis Čiuprinskas Affiliation
    ; Giedrius Šiupšinskas Affiliation

Abstract

Energy systems should be analysed according to principles of sustainable development. The optimality of technical systems usually is evaluated by only technical and economical criteria. But the estimation of these criteria is not comprehensive enough in the case when system life cycle is much longer than the period of reliable economical prognosis. In this paper the criteria set of energy system evaluation and optimisation was expanded by energy and ecological standpoints and a new multiple criteria indicator (3E factor ‐ Energy, Economy, Ecology) was introduced. The application of this factor was demonstrated by two examples: optimisation of the district heating network pipeline replacement periodicity and optimisation of the thermal insulation of the single family house.


Energetinių sistemų optimizavimas naudojant 3E kriterijų: jo taikymo pavyzdžiai


Santrauka


Energetinės sistemos turėtų būti tiriamos atsižvelgiant į tvariosios plėtros principus. Techninės sistemos optimalumas dažniausiai vertinamas tik techniniais ir ekonominiais kriterijais. Tačiau tokio vertinimo nepakanka, kai sistemos gyvavimo ciklas yra daug ilgesnis už patikimų ekonominių prognozių laikotarpį. Šiame straipsnyje kriterijų rinkinys, reikalingas energetinei sistemai įvertinti ir optimizuoti, buvo papildytas energiniais bei ekologiniais rodikliais ir panaudotas naujas daugiakriteris rodiklis (3E kriterijus ‐ energinis, ekonominis, ekologinis). Šio rodiklio taikymas pateikiamas dviem pavyzdžiais: šilumos tiekimo tinklo vamzdynų atnaujinimo optimizavimu ir vienbučio gyvenamojo namo šilumos izoliacijos optimizavimu.


Reikšminiai žodžiai: energetinės sistemos, optimizavimas, daugiakriteris įvertinimas, tvarioji plėtra, gyvavimo ciklas, šilumos tiekimo tinklai, šilumos izoliacija


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : energy systems, optimisation, multi‐criteria, sustainability, life cycle, district heating networks, thermal insulation

How to Cite
Rogoža, A., Čiuprinskas, K., & Šiupšinskas, G. (2006). The optimisation of energy systems by using 3e factor: The case studies. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 63-68. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636374
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
61
PDF Downloads
57