Share:


Heat demand uncertainty evaluation of typical multi‐flat panel building

    Egle Jaraminiene Affiliation
    ; Egidijus Juodis Affiliation

Abstract

Heat consumption of similar buildings under the same climatic conditions normally shows different values. This phenomenon has not been adequately explored yet. The purpose of the paper was to investigate the reasons and extent of heat demand variability by employing uncertainty analysis. This paper addresses uncertainties of building thermal behaviour by combining simplified heat demand evaluation methods with Monte Carlo sampling method. Output of this analysis provides an insight into the variability of the calculation result due to the variation and input parameters uncertainty. The heat demand variation range due to input parameter variation in line with standard requirements was assessed to be ±22 % of the average value.


Tipinio daugiabučio blokinio pastato šilumos poreikio neapibrėžtumo vertinimas


Santrauka


Net ir tomis pačiomis klimato sąlygomis panašių pastatų šilumos vartojimas yra skirtingas. Šių skirtumų priežastys dar nėra pakankamai išnagrinėtos. Straipsnyje tos priežastys ir mastas analizuojami neapibrėžtumo analizės metodais. Šilumos poreikis vertinamas derinant supaprastintą šilumos vartojimo skaičiavimo procedūrą ir Monte Karlo atrankos metodą. Analizė atskleidžia parametrų reikšmių svyravimų (ir neapibrėžtumo) įtakos rezultatui mastą. Įvesties parametrams svyruojant standartų leistinose ribose, šilumos vartojimas nuo vidutinės reikšmės gali skirtis iki 22%.


Reikšminiai žodžiai: neapibrėžtumo analizė, Monte Karlo atrankos metodas, šilumos poreikis, šilumos vartojimas, daugiabučiai pastatai, neapibrėžtumo šaltiniai


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : uncertainty analysis, Monte Carlo sampling, heat demand, heat consumption variability, multi‐flat panel buildings, uncertainty sources

How to Cite
Jaraminiene, E., & Juodis, E. (2006). Heat demand uncertainty evaluation of typical multi‐flat panel building. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 69-75. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636375
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
87
PDF Downloads
54