Share:


Heat flux through the timber walls under summer climate conditions in eastern Europe

    Liutauras Kairys Affiliation
    ; Vytautas Stankevičius Affiliation
    ; Jūrate Karbauskaite Affiliation

Abstract

The systems of air cooling and conditioning become more and more popular in Lithuania because of the reduced costs of equipment and installation. The popularity of the lightweight, heterogeneous and low thermal inertia envelops of buildings is increasing as well. Thus, there is a great demand for accurate methodology for calculation of non‐steady state heat transfer that will take into account the solar radiation influences, convection and radiation inside partitions. Generally received building thermal behaviour calculation methods were designed for massive partitions, that is why they have to be re‐verified according to the current situation. Thermal receptivity calculation methodology and a common engineering method are analysed in this paper according to experimental results. The research object is a well thermally isolated timber frame wall.


Šilumos mainai per medžio karkaso sieną rytų Europos vasaros klimato sąlygomis


Santrauka


Oro vėsinimo ir kondicionavimo sistemos sparčiai populiarėja Lietuvoje dėl vis mažėjančių įrenginių kainų ir eksploatacijos išlaidų. Naujai statomų pastatų konstrukcijoms vis dažniau naudojamos lengvos, daugiasluoksnės, tačiau mažai inertiškos atitvaros. Taigi atsiranda poreikis tiksliai apskaičiuoti nestacionariuosius šiluminius procesus, vykstančius minėtose atitvarose, įvertinant saulės spinduliuotės įtaką, šilumos mainų dydį konvekcija ir spinduliuote. Dabartinės metodikos buvo kuriamos skaičiuoti vidutinių ir didelių atitvarų šiluminei būsenai, todėl jos turi būti patikrintos atsižvelgiant į dabartinius pokyčius.


Šiame straipsnyje analizuojama šiluminio imlumo skaičiavimo metodika ir paprastasis inžinerinis šilumos srauto tekėjimo per atitvaras skaičiavimo metodas palyginamas su eksperimento rezultatais. Tyrimo objektas ‐ gerai apšiltinta (R>4,5 m2K/W) medinė karkasinė siena.


Reikšminiai žodžiai: šiluminės fizikos parametrai, saulės spinduliuotė, medinė karkasinė atitvara, vėdinamasis oro tarpas


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : thermo‐physical parameters, solar radiation, lightweight timber frame partition, ventilated air gap

How to Cite
Kairys, L., Stankevičius, V., & Karbauskaite, J. (2006). Heat flux through the timber walls under summer climate conditions in eastern Europe. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 77-82. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636376
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
67
PDF Downloads
50