Share:


Investigation of unsteady heat transfer process in an one‐cell building

    Kestutis Valančius Affiliation
    ; Alfonsas Kazys Skrinska Affiliation
    ; Sabina Paulauskaitė Affiliation

Abstract

All energy processes in buildings are usually unsteady, ie time dependent. But mostly the unsteady factors influence is not taken into consideration for energy demands, microclimate changes estimating. Therefore the practical observations and theoretical investigations show an undesirable behaviour of indoor thermal microclimate and energy use, even with modern enough control systems. As a result, new methods for problem solution and investigations develop. The paper presents some theoretical aspects of unsteady heat transfer analysis based on the energy conservation law. Additionally, an experimental research made at Solar energy investigation centre in Spain ‐ Plataforma Solar de Almeria ‐ results and its comparison with theoretical calculations are produced.


Nestacionariųjų šilumos mainų procesų pastate tyrimas


Santrauka


Praktikoje beveik visi energetiniai procesai pastatuose yra nestacionarieji, t. y. kintantieji laike. Tuo tarpu energijos poreikiai, temperatūros pokyčiai dažniausiai vertinami neatsižvelgiant į nestacionariųjų veiksnių poveikį. Dėl to, kaip rodo praktiniai stebėjimai ir teoriniai tyrimai, dažnai, net ir esant pažangiam mikroklimato sistemų valdymui, atsiranda patalpų vidaus šiluminio režimo nepageidaujamų pokyčių, neigiamai veikiančių patalpų šilumini komfortą, iškreipiančiu realųjį pastato energijos suvartojimą. Todėl iškyla būtinybė ieškoti kitu problemos sprendimo metodų bei tyrimų.


Straipsnyje pristatomi kai kurie teoriniai nestacionariųjų šilumos mainų analizės, paremtos energijos tvermės dėsnio pritaikymu, aspektai. Taip pat pateikiami Ispanijos saulės energijos tyrimų centre Plataforma Solar de Almeria natūraliomis sąlygomis atlikto eksperimentinio tyrimo rezultatai, kurie palyginami su teoriniais skaičiavimais.


Raktiniai žodžiai: nestacionarieji šilumos mainai, pastato šilumos režimas, eksperimentinis tyrimas


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : energy conservation law, unsteady heat transfer, experimental investigation, building

How to Cite
Valančius, K., Skrinska, A. K., & Paulauskaitė, S. (2006). Investigation of unsteady heat transfer process in an one‐cell building. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 97-101. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636379
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
113
PDF Downloads
69