Share:


Analysis of behaviour of contact between the profiled steel sheeting and the concrete

    Juozas Valivonis Affiliation

Abstract

In designing composite structures it is necessary to verify the following three sections: normal, diagonal and horizontal. The behaviour of composite steel‐concrete structures with external profiled reinforcement is directly dependent on the deformability and contact strength. In contact behaviour between concrete and profiled steel sheeting three stages are distinguished: the first ‐ until chemical bond is effective, the second ‐ after failure of chemical bond, the third ‐ after failure of mechanical bond when composite action is provided by friction and anchors. Deformability and contact strength is substantially influenced by the shape of the profiled sheeting, the pre‐compressing force acting perpendicularly to a contact plane and the horizontal forces restraining transversal strains of concrete. It was established by investigations that a shear strength of contact between concrete and profiled steel sheeting increases and shear strain decreases with an increase of contact between concrete and sheeting pre‐compressing forces and concrete transverse strain restraining forces.


Plieninio profiliuotojo lakšto ir betono kontakto standumo įtaka kompozitinių konstrukcijų elgsenai


Santrauka


Skaičiuojant sluoksniuotąsias konstrukcijas, būtina tikrinti pjūvius: statmenąjį, įstrižąjį ir horizontalųjį. Kompozitinių plieninių ir betoninių konstrukcijų su išorine profiliuotąja armatūra kontakto deformatyviškumas ir stiprumas turi tiesioginę įtaką konstrukcijų elgsenai. Betono ir plieninio profiliuotojo lakšto kontakto elgsenoje išskiriamos trys stadijos: pirmoji – kol nepažeistas cheminis sukibimas, antroji – pažeidus cheminį sukibimą, trečioji – pažeidus mechaninį sukibimą, kai bendrą elgseną užtikrina trintis ir inkarai. Kontakto deformatyviškumui ir stiprumui didelę įtaką turi profiliuotojo lakšto forma ir kontakto apspaudimo jėga. Eksperimentinių tyrimų metu bandinių kontaktas buvo apspaustas kontakto plokštumai statmena jėga. Tyrimais nustatyta, kad, didėjant kontakto apspaudimo jėgos dydžiui, kontakto tarp betono ir plieninio profiliuotojo lakšto stipris didėja. Veikiant apspaudžiančiajai jėgai, kontakto šlyties deformacija mažėja.


Raktiniai žodžiai: profiliuotasis plieninis lakštas, betonas, jungtis, stipris, slydimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : : profiled steel sheeting, concrete, contact, strength, slip, failure

How to Cite
Valivonis, J. (2006). Analysis of behaviour of contact between the profiled steel sheeting and the concrete. Journal of Civil Engineering and Management, 12(3), 187-194. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636392
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
68
PDF Downloads
59