Share:


Influence of technological factors on the state of stress and strain in three‐layer reinforced concrete structures

    Linas Juknevičius Affiliation
    ; Gediminas Marčiukaitis Affiliation
    ; Juozas Valivonis Affiliation

Abstract

The layered structures are the most efficient building structure elements that distinguish as lightweight and serves for both structural and thermal insulation purposes. The effective performance of all layers is very important condition for the layered structures during its service. The influence of various technological factors on the quality of the layered structures is analysed in this paper. Such technological factors include the quality of the bond between the layers, the composition and processing of the materials used for the layers, different shrinkage strains of the different layers, reinforcement ratio etc. The calculation method and equations for calculating the initial state of stress and strain caused by the concrete shrinkage are presented in the article.


Technologinių veiksnių įtaka trisluoksnių gelžbetoninių elementų įtempių ir deformacijų būviui


Santrauka


Sluoksniuotosios konstrukcijos yra efektyviausi statinių elementai, kurie yra lengvi ir atlieka ir konstrukcinę, ir termoizoliacinę funkcijas. Bendras visų sluoksnių darbas yra labai svarbi sąlyga eksploatuojant sluoksniuotąsias konstrukcijas. Straipsnyje analizuojama įvairių technologinių veiksnių įtaka sluoksniuotųjų konstrukcijų kokybei. Analizuojami tokie technologiniai veiksniai kaip sukibimo tarp sluoksnių kokybė, sluoksniams pagaminti naudojamų mišinių sudėtis ir jų gamybos ypatumai, skirtingos sluoksnių betonų susitraukimo deformacijos, armavimo koeficientas ir t. t. Straipsnyje pateikta skaičiavimo metodika ir formulės leidžia įvertinti pradinį įtempių ir deformacijų būvį, atsiradusį dėl betono susitraukimo.


Raktiniai žodžiai: sluoksniuotosios konstrukcijos, stiprumas, plyšys, įtempiai, deformacijos, susitraukimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : layered structures, reinforced concrete, elasticity, strength, crack, stress, strain, shrinkage

How to Cite
Juknevičius, L., Marčiukaitis, G., & Valivonis, J. (2006). Influence of technological factors on the state of stress and strain in three‐layer reinforced concrete structures. Journal of Civil Engineering and Management, 12(3), 195-204. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636393
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
70
PDF Downloads
54