Share:


Effect of risk on economic efficiency of overcladding system

    Ewa Marcinkowska Affiliation
    ; Mariusz Rejment Affiliation

Abstract

When a decision is taken about assembling an overcladding system on building external walls, an expected profit is calculated according to the economic discounting formulae. However, these formulae do not take into account the unplanned repair costs. The unplanned repairs have to be done to remove the defects which appear on a building wall overcladding during its service life. In order to do that the authors have performed the expert's surveys of technical condition of the existing overcladdings. These overcladdings were assembled on the external walls of 497 apartment buildings located in Wrocław (Poland) in 1990.2000. The qualitative results of technical condition expert's surveys, their transformation into the quantitative values done according to the elaborated model and estimation of the risk related to the expected profit decrease are presented in the article.


Rizikos įtaka ekonominiam pastato apdaro sistemos efektyvumui


Santrauka


Priimant sprendimus apie pastato išorinių sienų apdaro įrengimą, atsižvelgiama į pelną, kuris laukiamas įgyvendinus apdaro projektą. Laukiamasis pelnas skaičiuojamas pasitelkiant ekonomines diskontavimo formules. Šios formulės neįvertina neplanuotų išlaidų pastato apdarui remontuoti. Neplanuoti remontai turi būti atliekami apdaro eksploatavimo periode atsirandantiems defektams šalinti. Autoriai nusprendė tirti šią problemą ir tam atliko egzituojančių pastatų apdaro būklės ekspertinį vertinimą. 1990–2000 m. buvo tirtos 497 gyvenamųjų pastatų Vroclave (Lenkija) išorinės sienos. Kokybiniai vertinimo rezultatai buvo transformuoti į kiekybinius, pasitelkiant išsamų autorių sukurtą modelį. Remiantis pastaraisiais rezultatais, buvo įvertinta laukiamojo pelno sumažėjimo rizika. Rizikos vertinimas aprašytas šiame straipsnyje.


Raktiniai žodžiai: rizika, ekonominis efektyvumas, sienų apdaras.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : risk, economic efficiency, overcladding system

How to Cite
Marcinkowska, E., & Rejment, M. (2006). Effect of risk on economic efficiency of overcladding system. Journal of Civil Engineering and Management, 12(3), 247-253. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636399
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
94
PDF Downloads
64