Share:


Vertical cylindrical tank with angular geometrical imperfection

    Yevgeny Gorochov Affiliation
    ; Vladimir Muschanov Affiliation
    ; Alexander Kulik Affiliation
    ; Alexander Tsyplukhin Affiliation

Abstract

In this paper the results of experimental research are given for the stress and strain state of a near seam zone. The research is executed on large‐scale model of a zone of vertical cylindrical tank assembly connection with a geometrical imperfection. As a result, the dependence is received between values of the basic stress, which take place in a tank wall of the ideal form, and local stress, which arise in a seam zone. It is proved by experiments that when the ring stress achieves value 100 mPa, then the local stress in a near seam zone achieves the stress of 280–300 mPa. Hence, they exceed three times their major importance. These stress values are coordinated satisfactorily to the data, which are received by a theoretical way.


Vertikalus cilindrinis rezervuaras su kampiniais geometriniais trūkumais


Santrauka


Pateikti šalia siūlės esančios zonos įtempių ir deformacijų būvio eksperimentinių tyrimų rezultatai. Tyrimai atlikti didelių matmenų vertikalaus cilindrinio rezervuaro montažinės siūlės zonos su geometriniais trūkumais modeliui. Nustatytos priklausomybės tarp svarbiausių įtempių, kurie atsiranda idealios formos rezervuaro sienoje, ir vietinių įtempių, kurie atsiranda siūlės zonoje. Eksperimentais įrodyta, kad įtempiams žiedine linkme pasiekus 100 MPa, vietiniai įtempiai netoli siūlės zonos pasiekia 280–300 MPa. Šios įtempių reikšmės patenkinamai sutapo su teorinių tyrimų rezultatais.


Raktiniai žodžiai: vertikalus cilindrinis rezervuaras, įtempių ir deformacijų būvis, stačioji virintinė siūlė, geometriniai trūkumai, įlinkis.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : vertical cylindrical tank, stress and strain state, vertical welding joint, geometrical imperfection, sag

How to Cite
Gorochov, Y., Muschanov, V., Kulik, A., & Tsyplukhin, A. (2005). Vertical cylindrical tank with angular geometrical imperfection. Journal of Civil Engineering and Management, 11(3), 175-183. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636348
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
69
PDF Downloads
61