Share:


Investment projects evaluation by simulation and multiple criteria decision aiding procedure

    Maciej Nowak Affiliation

Abstract

The paper considers an investment projects selection problem. The evaluation of each project is usually a multidimensional problem. On the one hand, financial analysis is very important, on the other, however, technical, social, and ecological factors are taken into account too. While financial criteria are usually of quantitative nature, others are often based on qualitative judgments. As the analysis of each project is based on uncertain assumptions, so the problem can be considered as a discrete stochastic multiple criteria decision‐making problem. In this paper simulation, stochastic dominance rules and multiple criteria decision aiding procedure PROMETHEE II are employed for solving such a problem. While simulation technique is used for obtaining financial evaluations of projects, experts’ judgments are taken into account in order to evaluate project with respect to other criteria. Thus, quantitative and qualitative factors are considered in this approach.


Investicinių projektų įvertinimas modeliavimo ir daugiakriteriniais sprendimų priėmimo metodais


Santrauka


Nagrinėjamas investicinių projektų pasirinkimo uždavinys. Daugeliu atvejų projektų įvertinimas yra daugiatikslio uždavinio sprendimas. Finansinė analizė labai svarbi, bet techniniai, socialiniai ir ekologiniai veiksniai taip pat turėtų būti įvertinti. Finansiniai rodikliai dažniausiai yra kiekybiniai, kiti nagrinėjami rodikliai gali turėti kokybinius matavimus. Projektai analizuojami neapibrėžtumo sąlygomis, todėl šį uždavinį galima traktuoti kaip stochastinį daugiakriterinį sprendimų priėmimą. Stochastinės nominacijos bei daigiakriterinei sprendimu priėmimo procedūrai atlikti taikomas PROMETHEEII metodas. Projektų finansiniams įvertinimams nustatyti taikoma modeliavimo technologija, ekspertų metodai – projektams vertinti kitų kriterijų aspektu. Taigi analizuojami kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai.


Raktiniai žodžiai: projektų pasirinkimo uždavinys, daugiakriterinė analizė, modeliavimas neapibrėžtumo sąlygomis, modeliavimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : project selection problem, multicriteria analysis, uncertainty modelling, simulation

How to Cite
Nowak, M. (2005). Investment projects evaluation by simulation and multiple criteria decision aiding procedure. Journal of Civil Engineering and Management, 11(3), 193-202. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636350
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
224
PDF Downloads
124