Share:


Actions imposed on structures during man‐made accidents: Prediction via simulation‐based uncertainty propagation

    Egidijus R. Vaidogas Affiliation

Abstract

Prediction of mechanical, thermal, and chemical actions induced during man‐made accidents (accidental actions) is of crucial importance to assessing potential damage to structures exposed to these actions. A logical result of such a prediction may be expressed in the form of probabilistic models describing likelihood of occurrence and characteristics of accidental actions. For many types of accidental actions the models are to be selected under the conditions of incomplete knowledge about and/or scarce statistical information on intensities and likelihood of imposition of the actions. This paper proposes a simulation‐based procedure intended for a selection of the probabilistic models under these conditions. The proposed procedure is formulated in the context of the classical Bayesian approach to risk assessment. The main idea of it is that statistical samples necessary for fitting the probabilistic action models can be acquired from a stochastic simulation of accident sequences leading to an imposition of accidental actions. Formally, the stochastic simulation of accidents serves the purpose of propagating uncertainties related to the physical phenomena capable of inducing accidental actions. These uncertainties are quantified in line with the classical Bayesian approach. The simulation‐based procedure can be used for damage assessment and risk studies within the methodological framework provided by the above‐mentioned approach.


Apkrovos, veikiančios konstrukcijas technogeninių avarijų metu: prognozavimas neapibrėžtumus modeliuojant stochastinio modeliavimo būdu


Santrauka


Mechaniniai, terminiai ir cheminiai poveikiai, pasireiškiantys sunkių technogeninių avarijų metu (avariniai poveikiai), gali sukelti didelius statybinių konstrukcijų pažeidimus ir griūtis. Prognozuoti šiuos poveikius yra svarbu norint tų pažeidimu ir griūčių ir išvengti. Logiškas tokio prognozavimo rezultatas yra tikimybiniai matematiniai modeliai, nusakantys avarinių poveikių pasireiškimo tikėtinumą ir charakteristikas. Daugeliu atvejų tokius modelius reikia parinkti stokojant informacijos apie poveikius, sukeliančius fizinius reiškinius. Siūloma stochastinio modeliavimo procedūra, kuri turėtų palengvinti avarinio poveikio matematinio modelio parinkimą ribotos informacijos sąlygomis. Ši procedūra sukurta laikantis klasikinio Bėjeso požiūrio į rizikos analizę principų. Pagrindinė straipsnio idėja yra ta, kad statistinės imtys, būtinos poveikių modeliams parinkti, gali būti generuotos atliekant stochastinį avarijos modeliavimą. Siūloma stochastinio modeliavimo procedūra gali būti taikoma vertinant potencialius konstrukcijų pažeidimus avariniais poveikiais ir atliekant rizikos analizę, grindžiamą klasikinio Bėjeso požiūrio principais.


Reikšminiai žodžiai: technogeninė avarija, avarinė apkrova, rizikos vertinimas, neapibrėžtumas, Bėjeso požiūris, stochastinis modeliavimas


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : accident, accidental action, risk assessment, uncertainty, Bayesian approach, stochastic simulation

How to Cite
Vaidogas, E. R. (2005). Actions imposed on structures during man‐made accidents: Prediction via simulation‐based uncertainty propagation. Journal of Civil Engineering and Management, 11(3), 225-242. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636354
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
188
PDF Downloads
107