Share:


Structure of constitutive relations for isotropic elastic membranes with voids/Izotropinių tamprių membranaų su tuštumomis fizinių priklausomybių struktūra

    Rasa Kazakeviciiite-Makovska Affiliation

Abstract

Straipsnis skirtas tamprių membranų su tuštumomis fizinėms priklausomybėms sudaryti. Nagrinėjama tokių priklausomybių bendroji forma, apribojimai, kuriuos lemia atskaitos sistemos indiferentiškumas, energijos disbalanso principai ir galima medžiagos simetrija. Gautos tamprios membranos su tuštumomis būvį aprašančios funkcijos pateikia fizinių priklausomybių bendriausiąją formą, į kurią įeina pagrindiniai mechanikos, termomechanikos dėsniai, atskaitos sistemos indiferentiškumo principas ir pasirinkta medžiagos simetrijos grupė. Šios funkcijos išraiškos duoda vertingas teorines nuorodas formuluojant specifines fizines priklausomybes įvairioms membranų klasėms. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama izotropinėms membranoms, išsamiai ištirta jų fizinių priklausomybių bendroji struktūra. Laikant, kad funkcija φ = 1, nesunku pastebėti, kad pateiktą teoriją galima traktuoti kaip klasikinę membranų (be tuštumų) teoriją.


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kazakeviciiite-Makovska, R. (2001). Structure of constitutive relations for isotropic elastic membranes with voids/Izotropinių tamprių membranaų su tuštumomis fizinių priklausomybių struktūra. Journal of Civil Engineering and Management, 7(1), 23-28. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531694
Published in Issue
Feb 28, 2001
Abstract Views
38
PDF Downloads
25