Share:


Modelling uncertainties in assessing risks to structures caused by accidental explosions/Neapibrėžtumų modeliavimas vertinant avarinių sprogimų riziką pastatams

    Egidijus Rytas Vaidogas Affiliation

Abstract

Siūloma procedūra avarinių sprogimų mechaninių poveikių neapibrėžtumams kiekybiškai įvertinti. Nagrinėjamas pavojingasis reiškinys yra dėl avarinių dujų nuotėkių susidarančių degių ir sprogių debesų detonacija ir jos sukeliama sprogimo banga. Sprogimų poveikių intensyvumai yra apibūdinami tikimybinei rizikos analizei įprastomis pavojaus funkcijomis (angl. hazard functions). Galutinis siūlomosios procedūros taikymo rezultatas yra pavojaus funkcijų parinkimas statistinių imčių, sukurtų stochastinio modeliavimo būdu, pagrindu. Taikomas Monte Karlo metodas, o modeliuojami nepalankieji reiškiniai, kurių eskalacija baigiasi dujų ir oro misinio debesies detonacija. Siūlomos procedūros taikymo rezultatai leidžia įvertinti dinamines apkrovas, galinčias veikti tiriamą (vertinamą konstrukcinę sistemą įvykus aptariamo tipo sprogimui.


Teoriu požiūriu siūloma procedūra remiasi tikimybinės rizikos analizės metodologija, kuri vadinama klasikiniu Bėjeso požiūriu (angl. classical Bayesian approach). Teigiama, kad sprendžiant nagrinėjamą problemą yra sunku išsiversti be Bėjeso požiūrio, nes pavojaus funkcijas tenka parinkti labai ribotos statistinės informacijos sąlygomis. Taikant procedūrą operuojama stochastiniais (angl. aleatory) ir pažintiniais (angl. epistemic) neapibrėžtumais. Skaiciuojant pagal procedūros algoritmą neapibrėžtumai, susiję su sprogimų pavojaus funkcijomis, yra išreiškiami per ,žemesnio" lygio neapibrėžtumus, apibūdinančius tuos reikškinius, kurių eskalacija gali baigtis sprogimu. Pastebėta, kad šiems neapibrėžtumams kokybiškai išreiksti turima daug daugiau statistinės informacijos, nei neapibrėžtumams, tiesiogiai susijusiems su mechaniniais sprogimo bangos poveikiais konkreciai konstrukcinei sistemai.


Numatoma praktinio procedūros taikymo sritis yra pavojingųjų dujų ūkio objektų rizikos analizė. Procedūra leidžia įvertinti tų objektų pavojingumą vertinamai (projektuojamai) konstrukcinei sistemai.


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Vaidogas, E. R. (2001). Modelling uncertainties in assessing risks to structures caused by accidental explosions/Neapibrėžtumų modeliavimas vertinant avarinių sprogimų riziką pastatams. Journal of Civil Engineering and Management, 7(2), 89-98. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531709
Published in Issue
Apr 30, 2001
Abstract Views
162
PDF Downloads
116