Share:


Behaviour and design of rocker bearings in bridge structures/Tiltų segmentinių atraminių guolių darbas ir projektavimas

    Zenonas Kamaitis Affiliation

Abstract

Analizuojami pagrindiniai veiksniai, kurie turi įtakos tiltų segmentinių paslankiųjų atraminių guolių posvyriams. Pateikiama metodika atraminių guolių horizontaliesiems poslinkiams apskaičiuoti.


Paslankiųjų atraminių guolių darbas priklauso nuo aplinkos temperatūros pokyčių, tilto perdangos susitraukimo ir valkšnumo deformacijų dėl išankstinio armatūros įtempimo bei nuolatines apkrovos. Ilgalaikius atraminių guolių poslinkius nustatyti sudėtinga, nes dėl minėtų veiksnių nuolatos kinta įtempimų ir deformacijų būvis išilgai ir skersai tilto perdangos.


Atraminių guolių išilginiai poslinkiai pagal pateiktą metodiką gali būti nustatyti bet kuriuo metu, jeigu yra žinomi tilto perdangos kreiviai, kurie priklauso nuo perdangos medžiagų savybių, išankstinio įtempimo jėgos ir apkrovos.


Pateikiamas trijų tarpatramių nekarpyto iš anksto įtempto dėžinio skerspjūvio tilto su neleistinai pasvirusiais atraminiais guoliais pavyzdys. Nustatyta, kad neleistini atraminių guolių posvyriai yra susiję su netinkamu atraminių guolių įrengimų statant tiltą.


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kamaitis, Z. (2001). Behaviour and design of rocker bearings in bridge structures/Tiltų segmentinių atraminių guolių darbas ir projektavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 7(3), 207-212. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531726
Published in Issue
Jun 30, 2001
Abstract Views
289
PDF Downloads
137