Share:


New ways of package projects for small and medium-sized enterprises (SME) in Germany/Neue Wege im schlüsselfertigbau für kleine und mittelständische unternehmen

    Bernd Reichelt Affiliation

Abstract

In Germany the building industry is in recession at the moment. Especially the SMEs have to adapt to different situation in order to survive. One possible strategy could be taken on orders as main contractors. This has until now been donne dominantely by large building enterprises.


The author describes problems and chances which arise if the SMEs take on package projects. He develops a strategic idea that is based on intensive use of computers in all processes and on new forms of cooperation (partnering) that is less known in Germany.


The author is convinced that in future the collaboration of partners will play a significant role in the construction of structures that are completely finished and ready for sale. After the improvement of the prototype and optimisation of the information system, the proposed model has a good potential in the field of small and medium business units. After the methodological knowledge and software blend into one product, a new solution will be received, viz the franchise. The integrated system of working with an interested contractor general, his subcontractors and, if necessary, the construction master, that includes training, software support, software test runs, elimination of conflicts and faults, etc. In the first projects the franchiser must provide the intermediator.


The Institute of Collaboration of Construction Partners that earns its income from the sale of franchises may perform scientific improvement of methods and software; the Institute is also engaged in dealing with atypical problems, support of subcontractors and contractors in their search for new ideas, as well as in the promotion of its methods using public relations.


Naujos smulkiųjų ir vidutinių statybos įmonių perspektyvos


Santrauka


Šiuo metu Vokietijos statybos pramonė išgyvena nuosmukį. Kad išsilaikytų, smulkiosios ir vidutinės įmonės turi prisitaikyti prie besikeičiancios situacijos. Vienas iš problemų sprendimų būdų—tapti pagrindiniu rangovu. Iki šiol jais būdavo didžiosios statybos įmonės.


Aprašomos problemos, kurios kyla, kai smulkiosios ir vidutinės įmonės imasi projektų paketo. Suformuluota principinė idėja, kurios esmė—intensyvus kompiuterių naudojimas visuose statybos procesuose ir naujų partnerystės formų kurios dar mažai žinomos Vokietijoje, taikymas.


Autorius įsitikinęs, kad ateityje bus labai svarbu partnerių kooperavimasis, statant visiškai užbaigtus ir priduoti parengtus objektus. Modelis, kurio koncepcija siūloma, patobulinus prototipą ir optimizavus informacinę sistemą, yra perspektyvus smulkiųjų ir vidutinių įmonių atžvilgiu. Metodinėms žinioms ir programinei įrangai susiliejus į vieną produktą, gaunamas naujas sprendimas—franšizė—integruota darbo su suinteresuotu generaliniu rangovu, jo subrangovais ir, reikalui esant, statybos šeimininku, sistema įskaitant apmokymus, paramą programinės technikos priemonėmis, kompiuterinį testavimą, konfliktų ir sutrikimų šalinimą ir pan. Pirmuosiuose projektuose franšizės davėjas privalo skirti tarpininką.


Metodikos ir programinės įrangos mokslinio tobulinimo darbus gali atlikti Statybos partnerių kooperavimosi institutas, kuris užsidirba lėšų. iš franšizų. pardavimo ir papildomai užsiima netipinių problemų sprendimu, įgyvendina subrangovų bei rangovų iškeltas naujas idėjas, populiarina metodiką visuomenėje.


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Reichelt, B. (2001). New ways of package projects for small and medium-sized enterprises (SME) in Germany/Neue Wege im schlüsselfertigbau für kleine und mittelständische unternehmen. Journal of Civil Engineering and Management, 7(4), 294-303. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531739
Published in Issue
Aug 31, 2001
Abstract Views
87
PDF Downloads
75