Share:


Multi-criterion assessment of economic and financial condition of selected construction companies in Poland/Ekonominis ir finansinis pasirinktų statybos kompanijų Lenkijoje daugiakriterinis įvertinimas

    Wieslaw Meszek Affiliation
    ; Tomasz Thiel Affiliation

Abstract


Pateikti du statybos kompanijų Lenkijoje įvertinimo metodai. Taikant pirmąjį metodą naudojamas kompleksinis Altmano indeksas. Pasirinktoms kompanijoms buvo nustatyta šio indekso reikšmė. Vertinant antruoju metodu, pasiūlytu autoriaus, pritaikyta naudingumo funkcija (metodas UTA). Šis metodas yra vienas iš daugiakriterinių analizės metodų.


Aprašomas UTA metodas, pradinė informacija ir duomenų bazė, panaudota Prefcalc programiniam aprūpinimui. Pateikti programos skaičiavimo rezultatai. Jie palyginti naudojant statybos kompanijų rangavimo abiem metodais reikšmes.


First Published Online: 30 Jul 2012


Keyword : -

How to Cite
Meszek, W., & Thiel, T. (2001). Multi-criterion assessment of economic and financial condition of selected construction companies in Poland/Ekonominis ir finansinis pasirinktų statybos kompanijų Lenkijoje daugiakriterinis įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 7(4), 314-320. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531742
Published in Issue
Dec 31, 2001
Abstract Views
78
PDF Downloads
75