Share:


Determining integrated weights of attributes/Integruotų rodiklių reikšmingumų nustatymo metodas

    Leonas Ustinovičius Affiliation

Abstract

Atlikta naudojamų rodiklių objektyvių bei subjektyvių reikšmingumų analizė. Nustatytas integruoto reikšmingumo skaičiavimo poreikis.


Subjektyvus reikšmingumas nustato rodiklių svarbumą, sprendžiant konkretų uždavinį. Objektyvus reikšmingumas įvertina nagrinėjamo rodiklio įtaką varianto racionalumui. Subjektyvios ir objektyvios reikšmingumo reikšmės dažnai nesutampa. Tai mažina varianto racionalumą. Rodiklio integruoto reikšmingumo panaudojimas leis nagrinėjamiems rodikliams turėti įtakos varianto racionalumui atitinkamai jų subjektyviems reikšmingumams.


Pasiūlytas rodiklių integruotų reikšmingumų nustatymo metodas—objektyvus rodiklių reikšmingumas nustatomas taikant entropijos metodą, subjektyvus rodiklių reikšmingumas nustatomas, taikant porinio palyginimo metodą. Integruotiems rodikliams skaičiuoti pasiūlyta ir suformuluota lygčių sistema.


Metodo galimybės buvo parodytos sprendžiant realų variantų lyginimo uždavinį (firmos patalpų pirkimas).


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Ustinovičius, L. (2001). Determining integrated weights of attributes/Integruotų rodiklių reikšmingumų nustatymo metodas. Journal of Civil Engineering and Management, 7(4), 321-326. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531743
Published in Issue
Aug 31, 2001
Abstract Views
116
PDF Downloads
71