Share:


Public procurement of construction work: a bimatrix game model/Viešieji statybos darbų pirkimai: bimatricinis lošimų teorijos modelis

    Sigitas Mitkus Affiliation

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamos galimybės lošimų teorijos metodus taikyti statybos darbų viešiesiems pirkimams. Statybos darbų viešuosius pirkimus geriausiai apibūdina n lošėju lošimo modelis su ne visa informacija. Straipsnyje įrodyta, kad pritaikius tam tikrus supaprastinimus gali būti taikomas bimatricinis lošimo modelis su visa informacija. Toks modelis leidžia gerokai supaprastinti lošimų teorijos uždavinio sprendimą (racionalių strategijų parinkimą).


Straipsnyje pateikta bimatricinio statybos darbų viešujų pirkimų lošimo modelio sudarymo metodika ir tokio modelio sudarymo pavyzdys.


Lošimų teorijos metodų taikymas parenkant racionalias strategijas taikant pateiktą modelį yra tolesnių tyrimų objektas.


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Mitkus, S. (2001). Public procurement of construction work: a bimatrix game model/Viešieji statybos darbų pirkimai: bimatricinis lošimų teorijos modelis. Journal of Civil Engineering and Management, 7(4), 334-338. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531745
Published in Issue
Aug 31, 2001
Abstract Views
48
PDF Downloads
37