Share:


Processes in civil engineering management/Ekonominių procesų modeliavimas

    Daniel Macek Affiliation

Abstract

Ekonominių procesų optimizavimas plačiąja prasme nėra vien tik matematinių metodų taikymas sprendimo modeliams su ribojimais, jis apima projektavimo modelius ir ribojančių sąlygų apibrėžimą. Svarbu apibūdinti visus modelio komponentus ir nurodyti jų tarpusavio priklausomybę. Kiekvieno komponento padėtis yra nustatyta ir jis gali būti įtrauktas į panašiai funkcionuojančią grupę.


Pateiktu modeliu demonstruojami procedūrinės veiklos elementai. Procedūrinė veikla apima pačią kontroę ir kontroliuojamus procesus, įskaitant procedūrų sąlygas. Procedūrų sąlygos—tai parametrai, apibūdinantys priklausomybę tarp kontrolės ir kontroliuojamų procesų Kontrolės procesas reiškia procesą, priklausantį tik nuo sprendimų priėmimo. Sprendimų priėmimas reiškia tam tikros vertės pasirinkimą kontrolės procese. Kontroliuojamas procesas priklauso nuo sprendimų priėmimo ir yra pavaldus kontrolės procesui ir procedūrų sąlygoms.


Valdymas vyksta dviem lygiais. Pirmuoju lygiu pasirenkami tam tikri procesai, kuriais papildomas modelis. Antruoju lygiu sprendimų priėmimas yra realizuojamas kontrolės procesais modelio viduje.


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Macek, D. (2001). Processes in civil engineering management/Ekonominių procesų modeliavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 7(5), 366-369. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531755
Published in Issue
Oct 31, 2001
Abstract Views
45
PDF Downloads
40