Share:


Methods for risk management in concreting at low temperatures/Betonavamo žemoje temperatųroje rizikos valdymo metodai

    Jerzy Pasławski Affiliation

Abstract

Pirmiausia patcikiami rizikos valdymo teoriniai pagrindai. Antrojoje studijos dalyje analizuojamas sprendimų, susijusių su betonavimu žemoje temperatūroje, priėmimas. Pateikti tam tikri COLCON patariamosios sistemos sprendimams priimti betonuojant žemoje teinperatūroje elcmentai.


Pateiktas rizikos ir neapibrėžtumo—pagrindinių punktų, kurie įvairiais požiūriais yra analizuojami nurodytoje literatūroje, apibrėžimas. Siūlomi metodai ir jų taikymo, atsižvel- giant į riziką ir neapibrėžtumo sąlygas, galimybės. Tuo pagrįstos sufonnuluotos rizikos valdymo betonuojant žemoje temperatūroje strategijos. Daug dėmesio skiriama bendrai kompensuojančiajai dviejų pagrindinių strategijų: rizikos išvengimo ir jos mažinimo, charakteristikai. Kaip pagrindinis elementas priimant sprendimus, susijusius su rizikos valdymu pasirenkant bendrą strategiją, išskirta išlaidų analizė.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Pasławski, J. (2000). Methods for risk management in concreting at low temperatures/Betonavamo žemoje temperatųroje rizikos valdymo metodai. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 415-419. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531624
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
82
PDF Downloads
68