Share:


Application of multicriteria decision-aid methodology in building production engineering/Daugiatikslių sprendimų metodų taikymas projektuojant statinius

    Tomasz Thiel Affiliation

Abstract

Glaustai pateikiamos pagrindinės daugiatikslės sprendimų teorijos taikvmo problemos ir klausimai, susiję su tam tikrais daugiakriterinės analizės metodais. Aptarta sprendimų priėmimo, vadovaujantis nagrinėjamų sprendimų (kelio dangos projektiniai pasiūlymai) alternatyvų eiliškumu (nuo geriausios iki blogiausios), problema. Analizei pasirinktos sprendimų alternatvvos gali būti pritaikytos, atsižvelgiant į Lenkijos ypatvbes. Skaičiavimams buvo pasirinktas daugiakriterinės analizės metodas ELECTRE III, kurį taikant galima nustatvti alternatyvų eiliškumą. Lyginamų alternatyvų galutinė prioritetiškumo eilė nustatoma, atsižvelgiant į jautrumo analizės rezultatus. pasirinkto skaičiavimo metodo rezultatus ir sprendėjo nuomonę. Siūlomas problemos sprendimo būdas rodo, kad daugiatikslė sprendimų teorija ir daugiakriterinės analizės metodai gali būti taikomi investicijų planavimo ir projektinių pasiūlymų etapais.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Thiel, T. (2000). Application of multicriteria decision-aid methodology in building production engineering/Daugiatikslių sprendimų metodų taikymas projektuojant statinius. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 420-430. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531625
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
41
PDF Downloads
60