Share:


Capital expenditure and receipts analysis in construction project management (description of the model)/Kapitalo išlaidų ir įplaukų analizės valdant statybos projektus modelio aprašymas

    Tomasz A. Wiatr Affiliation

Abstract

Aprašytas bendrasis projektų valdymo modelis piniginių srautų ir gamybos bei finansinių planų priklausomybės požiūriu. Šiame modelyje grynieji pinigai yra diskretaus pobūdžio, bet darbų vertė yra tęstinės S-kreivės formos. Nuomonė, kad išlaidos yra diskretaus pobūdžio, prieštarauja nusistovėjusiai nuomonei. Pagal šią savybę siūlomas ir modelio pavadinimas—IVO (angl. Inflow-Value-Outflow). Modelis leidžia analizuoti problemas naudojant specialią programinę įrangą. Modelis gali būti pagrindu jautrumo analizei atlikti, atsižvelgiant į pavienius projektų kintamuosius dydžius. Antra vertus, modelis gali būti modeliaviino ir galimos rizikos vertinimo įrankis. Straipsnyje isryškintas gamybos ir finansų planavimo integravimas į vieną valdymo sistemą Ši sistema tiesiogiai sukoncentruota į projektą, bet netiesiogiai į statybinę firmą (projektų portfelis).


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Wiatr, T. A. (2000). Capital expenditure and receipts analysis in construction project management (description of the model)/Kapitalo išlaidų ir įplaukų analizės valdant statybos projektus modelio aprašymas. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 436-439. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531627
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
140
PDF Downloads
79