Share:


A decision support system applying multicriteria synthesis methods in construction/Sprendimų paramos sistema, taikant daugiakriterinius sintezės metodus statyboje

    Vaidolas Šarka Affiliation

Abstract


Autorius savo mokslinių tyrimų pagrindu pasirinko daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodiką, šios metodikos Problematiką ir tyrimo metodų plėtrą.


Nagrinėjami esami vienpakopiai daugiakriterinių sprendimų priėmimo būdai statybos technologijos srityje bei autoriaus siūlomi daugiapakopiai daugiakriterinių sprendimų sintezės metodai.


Atskirų struktūrų sujungimo į bendrą sistemą kartu sprendžiant skirtingose pakopose esančių alternatyvų tarpusavio ryšių suderinamumo problemas nagrinėjimas yra labai svarbus daugiakriterinių sprendimų srityje. Sprendimo šiais metodais tikslas yra nagrinėjamame statybos komplekse sujungti kelių analizuojamų statybos procesų ar projektų altematyvas į bendrą statybos sistemą. Tuo yra siekiama dar tikslų nustatymo bei projektavimo stadijose išvengti galimų klaidų būsimoje statyboje.


Autoriaus patobulinti ir sukurti projektų daugiakriterinių sprendimų sintezės metodai yra nauja daugiakriterinių sprendimų metodų šaka. Pagal sukurtų daugiakriterinių sprendimų sintezės metodų algoritmus parengti kompiuteriniai metodų modeliai yra integruoti į naujai sukurtą sprendimų paramos sistemą statyboje SPS_DS.


Pagal SPS_DS sistemą atlikti praktiniai tyrimai. Pateikti autoriaus išspręstų dviejų realiai pastatytų pastatų kelių konstrukeinių elementų bei statybos procesų daugiapakopės daugiakriterinės analizės sintezės metodais pavyzdžiai. Taip pat sukurta pradinė SPS_DS statyboje kai kuriuos konstrukeinius elementus (pastato karkasą, isorines sienas, pertvaras. fasado apdailą. langus. stogą ir t. t.) bei statybos procesus (projekto. rangovo parinkimą) aprasanti duomenų bazė (DBS).


First Published Online: 26 Jul 2012


Keyword : -

How to Cite
Šarka, V. (2000). A decision support system applying multicriteria synthesis methods in construction/Sprendimų paramos sistema, taikant daugiakriterinius sintezės metodus statyboje. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 464-468. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531632
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
84
PDF Downloads
70