Share:


Non-linear deformation and stability of reinforced concrete column under the long-time load/Gelžbetoninės kolonos netiesinės deformacijos ir pastovumas veikiant ilgalaikei apkrovai

    Igoris Cypinas Affiliation

Abstract

Ankstesnėje autoriaus publikacijoje [19] paskelbtas geometriškai netiesinės gelžbetoninės konstrukcijos valkšnumo skaičiavimo skaitmeninis metodas įvertinant tempiamos betono zonos pleišėtumą laikant, kad gniuždomas betonas neišeina iš tiesinio valkšnumo ribų. Šiame straipsnyje vertinamas gniuždomo betono netiesinis valkšnumas. Taikomas sluoksniuotasis skerspjūvio modelis.


Panaudotos netiesinio valkšnumo pareinamybės, kurios pateiktos Maskvos NIIŽB parengtose rekomendacijose betono valkšnumui ir susitraukimui apskaičiuoti [11]. Atsisakoma nuo valkšnumo kreivių panašumo hipotezės nepriklausomai nuo įtempimų lygio. Supleisėjusio tempiamo betono ir armatūros sąveika modeliuojama taikant išsklidusio plyšio sąvoką kai pagal (3.3) formulę sumuojamos tarp plyšių esančio betono deformacijos ir suvidurkintas plyšio atsivėrimo plotis.


Konstrukcijos deformuotasis būvis modeliuojamas geometriškai ir fiziškai netiesiniais strypiniais baigtiniais elementais. Sistemos deformacijų lygtys (4.2) sprendžiamos diskretiniais laiko prieaugiais, randant deformacijų trajektoriją jungtinėje laiko ir poslinkių erdvėje. Pastovumo klausimas sprendžiamas varijuojant apkrovos dydį ir nustatant konstrukcijos egzistavimo kritinį laiko momentą, kai sistemos kitimo pobūdis tampa singuliarus. Taikomas autoriaus sukurtas netiesinis baigtinis elementas ir autoriaus sudaryta netiesinių lygčių sprendimo programa.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Cypinas, I. (1999). Non-linear deformation and stability of reinforced concrete column under the long-time load/Gelžbetoninės kolonos netiesinės deformacijos ir pastovumas veikiant ilgalaikei apkrovai. Journal of Civil Engineering and Management, 5(3), 176-182. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531459
Published in Issue
Jun 30, 1999
Abstract Views
18
PDF Downloads
12
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.