Share:


The method NNM and its application in a sozoeconomic analysis of the process realization within a cycle of a building structure/Skaitmeninio tinklo modeliavimo (STM) metodas ir jo taikymas socoekonominei statybos objekto realizayimo analizei

    Andrzej Więckowski Affiliation

Abstract

Metodas, vadinamas STM (angl. NNM), taikomas analizuojant, planuojant ir kontroliuojant sudėtingus, tarpusavyje susijusius procesus, vykstantys besikeičiančioms sąlygoms, per daugelį metų įgyja skirtingų ypatybių. STM tinklas turi dviejų punktų struktūrą. Viršūnės logika, sudaryta biologinio neurono pavyzdžiu, taikoma tinklui, kuris visiškai skiriasi nuo dirbtinių neuronų tinklų. Ji leido analizuoti aprašymą ir lengvai tirti bei sudaryti tiek deterministinius modelius (pvz., CPM ar PERT), tiek GAN klasės tikimybinius modelius, o drauge ir sprendžiamuosius modelius. Be to, ji sudaro galimybę individualiai pateikti priėmimo, aktyvacijos ir emisijos sąlygas. Ji tinka ir pasirinktiems briaunų bei trajektorijų pavyzdžiams.


Analizė apima visus procesus, kurie sudaro organizuotą veiksmų (ciklų) seką, pradedant statybos objektu, baigiant pasirengimu, eksploatacija bei priežiūra. Tai procesai, prasidėję nuo pirmosios idėjos apie objektą, vėliau perėję į planavimą, pasirengimą ir statybą ilgą eksploataciją, remontus ir užsibaigę veiklos nutraukimu.


Socoekonominė analizė atsižvelgia į investicijų naudingumą B (δT), aplinkosauginius privalumus B (δT) ir neįvertintas išlaidas aplinkosaugai PVe.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Więckowski, A. (1999). The method NNM and its application in a sozoeconomic analysis of the process realization within a cycle of a building structure/Skaitmeninio tinklo modeliavimo (STM) metodas ir jo taikymas socoekonominei statybos objekto realizayimo analizei. Journal of Civil Engineering and Management, 5(5), 302-311. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531480
Published in Issue
Oct 31, 1999
Abstract Views
177
PDF Downloads
126