Share:


Limit analysis of reinforced concrete cross-sections under cyclic loadings/Ciklinės apkrovos veikiamų gelžbetoninių elementų stiprumo nustatymas

    Peter Alyavdin Affiliation
    ; Valery Simbirkin Affiliation

Abstract

Nagrinėjamas kartotinės mažaciklės apkrovos veikiamų gelžbetoninių konstrukcijių strypinių elementų skerspjūvių laikomosios galios nustatymo uždavinys. Skerspjūvių forma neapibrėžta, gali būti įvairi. Armatūra gali būti paprasta arba iš anksto įtempta. Pjūvio ǐrąžų vektoriuje įeina ašinė jėga ir lenkimo momentai. Atsižvelgiama ir į sukimo momentą ir skersines jėgas, tačiau ją įtaka laikoma antraeile. Išankstinis įtempimas ir temperatūros poveikiai laikomi kaip viena iš skerspjūvį veikiančių apkrovų.


Laikomasi prielaidos, kad betonas gniuždymo srityje ir armatūra visur deformuojasi kaip idealiai, tampriai plastiškos medžiagos; betonas tempimo srityje dirba kaip idealiai trapi medžiaga. Remiantis prisitaikymo teorija suformuluotas gelžbetoninių skerspjūvių ribinės analizės optimizacijos uždavinys. Aptarta galimybė apibendrinti šią. formuluotę neidealaus plastiškumo atveju esant medžiagos sustiprėjimui ar susilpnėjimui. Pateikti tiesioginis ir atvirkštinis sudaryto uždavinio sprendimo būdai. Pateikti pavyzdžiai rodo, kad apkrovos pakartotinis poveikis mažina gelžbetoninių elementų skerspjūvių laikomają galią ir armavimo optimalumo parametrą.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Alyavdin, P., & Simbirkin, V. (1999). Limit analysis of reinforced concrete cross-sections under cyclic loadings/Ciklinės apkrovos veikiamų gelžbetoninių elementų stiprumo nustatymas. Journal of Civil Engineering and Management, 5(5), 335-339. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531485
Published in Issue
Oct 31, 1999
Abstract Views
235
PDF Downloads
146