Share:


Optimization of the power and control parameters of hvac systems in condition of the unsteady duties/Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų galios ir valdymo parametrų optimizavimas nestacionaraus režimo sąlygomis

    Natalija Parfentjeva Affiliation
    ; Oleg Samarin Affiliation
    ; Sabina Paulauskaitė Affiliation

Abstract

Kaip žinia, pagrindinis šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų—mikroklimato kondicionavimo sistemų (MKS)—specialistų uždavinys yra reikiamų mikroklimato parametrų užtikrinimas patalpos darbo zonoje minimaliomis materialinėmis ir energetinėmis sąnaudomis. Ypač svarbi ši problema kylant MKS ekonomiškumo ir nustatytų aplinkos parametrų užtikrinimo reikalavimams esant kintamiems vidiniams ir išoriniams poveikiams. Tai reikalauja naujo požiūrio į MKS sistemų skaičiavimą, projektavimą, eksploatavimą ir automatinį reguliavimą.


Siekiant sumažinti maksimalią MKS galią perspektyvu kompleksiškai nagrinėti dinaminius procesus, vykstančius patalpoje, mikroklimato kondicionavimo sistemoje ir automatinio reguliavimo sistemoje (ARS). Be to, siejant minėtų objektų dinamines charaktristikas į veiningą sistemą reguliaraus režimo sąlygomis pasirinktai tempetatūrinei aplinkai palaikyti, iš dalies galima išnaudoti patalpos savąjį šiluminį pastovumą.


Pasiūlyta metodika, kurioje daroma prielaida, kad bendras sistemos “patalpa—MKS—ARS” šiluminis pastovumas susideda iš patalpos šiluminio pastovumo rodiklio ir ARS valdančio poveikio, dėl ko MKS turi kompensuoti tik dalį šilumos poveikių patalpoje. Ši dalis išreiškiama poveikių amplitude ir apibendrintu kintančių šilumos išsiskyrimų koeficientu.


Pateikta MKS galios ir ARS parametrų optimizavimo metodika, įvertinanti pagrindinius faktorius, darančius įtaką nestacionariam patalpos šilumos režimui, yra pakankamai paprasta. Ji gali būti taikoma principiniams MKS sprendimams palyginti.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Parfentjeva, N., Samarin, O., & Paulauskaitė, S. (1998). Optimization of the power and control parameters of hvac systems in condition of the unsteady duties/Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų galios ir valdymo parametrų optimizavimas nestacionaraus režimo sąlygomis. Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), 202-205. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531405
Published in Issue
Sep 30, 1998
Abstract Views
71
PDF Downloads
67