Share:


Substantiation of new standard methods for definition of operational frost resistance of facing protections and concrete/Atitvarų apdailos ir betono eksploatacinio atsparumo šalčiui nustatymo naujų standartinių metodų pagrindimas

    Romualdas Mačiulaitis Affiliation
    ; Džigita Žemaitytė Affiliation

Abstract

Darbe pateikiamas analizinis ir eksperimentinis naujų standartinių metodų, kuriais nustatomas konstrukcinių kompozitų ir betonų atsparumas šalčiui vienpusio šaldymo būdu, pagrindimas. Remiantis ilgamečių tyrimų rezultatais stebėta ir tirta statinių ir atitvarų būklė ir jos kitimas eksploatacijos sǎjygomis, taip pat ir panašių medžiagų bei konstrukcijų irimo procesai modeliuojant eksploatavimo sǎlygas laboratorijoje. Bandinių ar gaminių atsparumas šalčiui buvo tiriamas klasikiniu tūrinio šaldymo ir mūsų pasiūlytu vienpusio šaldymo būdu specialiu režimu. Tyrimų rezultatai buvo apdorojami matematikos statistiniais metodais. Nustatyta, kad eksploatacinio atsparumo šalčiui markę lemia ir konkreti bazinė metodika, ir gaminių kokybė įvairų savybių požiūriu ir kad apdailos medžiagos irsta panašiai kaip fasadinė keramika. Manyta, kad mūsų gauti rezultatai netinka betonui. Abejonėms išsklaidyti buvo atliktos dvi serijos tyrimų su įvairių rūšių betono bandiniais. Nustatyta, jog ir mūsų sukurtu vienpusio šaldymo, ir klasikiniu tūrinio šaldymo būdu gauti rezultatai pasižymi didele sklaida. Tai pagrindžia būtinumą mūsų metodą taikyti minėtoms medžiagoms ir gaminiams. Iki šiol Lietuvoje galiojančiose statybos normose ir taisyklėse sienų konstrukcinių medžiagų ir gaminių, ilgalaikiškumo ir atsparumo šalčiui markės sąryšis neatitinka tikrovės. Ši problema standartuose sprendžiama atitinkamų medžiagų bei gaminių eksploatacijos sąlygų arba ilgalaikiškumo bei eksploatacinio atsparumo šalčiui markių nauju sąryšiu ir klasifikacija.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Mačiulaitis, R., & Žemaitytė, D. (1998). Substantiation of new standard methods for definition of operational frost resistance of facing protections and concrete/Atitvarų apdailos ir betono eksploatacinio atsparumo šalčiui nustatymo naujų standartinių metodų pagrindimas. Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), 227-234. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531409
Published in Issue
Sep 30, 1998
Abstract Views
16
PDF Downloads
9