Share:


Quasi-plastic constitutive model of steel fibre reinforced concrete/Kvaziplastinis konstrukcinis plienfibrio betono modelis

    Janis Brauns Affiliation
    ; Karlis Rocens Affiliation

Abstract

Buvo sukurtas pusiau empirinis metodas plienfibrio betono elementų darbui nustatyti. Jis grindžamas tų elementų vienašo tempimo ir gniuždymo bandymais. Metodas buvo plėtojamas remiantis grynuoju lenkimu ir naudojant idealizuotą plienfibrio betono įempių ir deformacijų diagramą. Taikant stereologinį principą ir elektromagnetinį metodą, buvo nustatomas filtrų pasiskirstymo kietame betone laipsnis. Analitinė prognozė parodė, jog tas laipsnis sutampa su duomenimis, kurie gauti bandymais.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Brauns, J., & Rocens, K. (1998). Quasi-plastic constitutive model of steel fibre reinforced concrete/Kvaziplastinis konstrukcinis plienfibrio betono modelis. Journal of Civil Engineering and Management, 4(4), 274-279. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531417
Published in Issue
Dec 31, 1998
Abstract Views
196
PDF Downloads
108