Share:


Location problems of concrete mix production plants/Betono mišinio gamybos mazgų išdėstymo vietovėje problemų sprendimas

    Maria Celińska-Myslaw Affiliation
    ; Oleg Kapliński Affiliation

Abstract

Pateikiamas matematinis betono mišinio gamybos mazgių išdėstymo vietoveje parinkimo modelis. Sprendžiamas toks optimizacinis uždavinys: maksimalaus efektyvu-mosiekiama įvertinus turimus technologinius resursus ir organizacines galimybes. Modelyje nagrinėjamas medžiagų tiekimas betono misinio gamybai, mišinio gamyba bei transportavimas; betono mišinio gamybos kainos priklausomybė nuo gamybos apimčių bei vietovės; betono mišinio paklausa modelyje išreiškiama funkcine priklausomybe tarp statomų pastatų tipų ir jų užbaigtumo laipsnio ir kt. Skaičiuota naudojantis standartine programa, sukurta “Lindo-Systems In” [4]. Programos pritaikymas pateiktas šaltiniuose [1,2], kuriuose tyrimo metodika iliustruojama Poznanės (Lenkija) savivaldybės pavyzdžiais.


Esant kintamoms investicijų į statybą apimtims yra poreikis ir toliau tobulinti straipsnyje pasiūlytos skaičiavimo metodikos praktinį pritaikymą.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Celińska-Myslaw, M., & Kapliński, O. (1998). Location problems of concrete mix production plants/Betono mišinio gamybos mazgų išdėstymo vietovėje problemų sprendimas. Journal of Civil Engineering and Management, 4(4), 292-296. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531420
Published in Issue
Dec 31, 1998
Abstract Views
237
PDF Downloads
125