Share:


The interaction of sound fields separated by the resonant suspended ceiling/Garso laukų, atskirtų rezonansinėmis kabamosiomis lubomis, sąveika

    Vytautas Stauskis Affiliation

Abstract

Eksperimentais ir teoriškai nagrinėjama dviejų tūrių, atskirtų rezonansinėmis kabamosiomis lubomis su stačiakampės formos plyšiais tarp plokštumų garso laukų, sąveika. Eksperimentas atliktas su salės modeliu masteliu 1:25. Nustatyta, kad dviejų tūrių, kurie skiriasi net 11 kartų, reverberaeijos laikai yra vienodi visame dažnių diapazone. To neturėtų būti, nes smarkiai skiriantis tūriams turi smarkiai skirtis ir reverberaeijos laikai, nes jų reikšmėms tūris turi lemiamos įtakos. Tai rodo, kad tarp abiejų tūrių yra garso laukų sąveika. Nefiltruoto signalo energijos iki 1500 ms slopsta vienodai, o vėliau viršutinio mažo tūrio enrgijos slopimas yra lėtesnis, negu didelio apatinio tūrio. Kada virš lubų yra garsą absorbuojanti medžiaga, tai slopimo pobūdis stipriai keičiasi. Abiejų tūrių energijos vienodai slopsta tik iki 500 ms, o paskui ilgėjant laikui viršutinio tūrio energija slopsta kur kas lėčiau, negu apatinio tūrio energija. Energijų slopimas nėra eksponentinis.


Apatinis ir viršutinis garso laukai buvo aprašyti formulėmis, pagal kurias apskaičiuotos abiejų tūrių absorbuotosios, išėjimo ir įėjimo energijos. Skaičiavimais rasta, kad energijos, išeinančios iš abiejų tūrių, nepriklauso nuo dažnio, o į abu tūrius grįž tančios energijos mažai priklauso nuo dažnio.


Skaičiavimais nustatyta, kad garso laukų sąveika priklauso nuo plyšio ploto. Skaičiavimams plyšio plotas parinktas lygus visų plyšių tarp plokštumų suminiam plotui. Nenusistovėjus procesui energijos slopimas esant vienam dažniui yra daug staigesnis esant mažesniam plyšio plotui apatiniame dideliame tūryje, ir jis slopsta pagal dvi skirtingas eksponentes. Šiame laiko intervale apatinis tūris atiduoda daug energijos viršutiniam tūriui. Nusistovėjus procesui abu tūriai pasikeičia energijomis, bet slopimas vyksta su skirtingomis reverberaeijomis. Didėjant plyšio plotui mažėja laiko tarpas, iki kurio apatinis tūris stipriai veikia viršutinį tūrį, o eksponentinis garso lauko slopimas prasideda anksčiau.


Didėjant didelio apatinio tūrio absorbeijai jo garso lauko slopimas darosi staigesnis, ir jis labiau veikia viršutinį garso lauką. Viršutinio tūrio energijos slopimas yra gerokai lėtesnis, negu apatinio tūrio, ir apatinio tūrio absorbeijos kitimas jau turi nedidelę įtaką. Kuo didesnė pirmo tūrio absorbeija, tuo vėliau prasideda eksponentinis garso lauko slopimas.


Mažėjant apatiniam tūriui ir didėjant viršutiniam tūriui eksponentinis garso lauko slopimas prasideda vėlesniu laiko momentu, o nenusistovėjus procesui energijų sąveika tarp abiejų tūrių užima platesnį laiko intervalą.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Stauskis, V. (1997). The interaction of sound fields separated by the resonant suspended ceiling/Garso laukų, atskirtų rezonansinėmis kabamosiomis lubomis, sąveika. Journal of Civil Engineering and Management, 3(11), 90-95. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531359
Published in Issue
Sep 30, 1997
Abstract Views
299
PDF Downloads
159