Share:


Quality assessed eigenfrequency analysis/Kokybiškai įvertinta laisvųjų svyravimų analizė

    Romualdas Baušys Affiliation

Abstract

Inžinerinių uždavinių sprendimo rezultatai, gauti naudojant baigtinių elementų metodą, kaip ir kitus diskrečius metodus, yra apytiksliai. Todėl projektuotojui labai aktualu įvertinti atliktų skaičiavimų kokybę. Straipsnyje pateikiami metodai, suteikiantys galimybę įvertinti baigtinių elementų diskretizacijos kokybę laisvųjų svyravimų uždaviniams. Kadangi daugelio inžinerinių uždavinių atveju analitinis sprendinys nėra galimas, tai pagrindinis šios procedūros sudėtingumas yra rasti aukštesnės tikslumo klasės sprendinį. Šis poprocesorinis pagerintas sprendinys yra nustatomas naudojant pradinio baigtinių elementų sprendinio informaciją. Darbe pateikiami lokalus ir globalus apibendrinto nuosavųjų reikšmių uždavinio sprendinio pagerinimo būdai. Lokalusis būdas yra paremtas superkonvergencinėmis pradinio sprendinio savybėmis. Globalaus sprendinio pagerinimo būdo esmė—susietų gradientų metodas, naudotas p+1 baigtiniams elementams. Globalus sprendinio pagerinimo būdas yra efektyvesnis aukštesnėms nuosavoms reikšmėms, ir sprendinio kokybės įvertinimo procedūra yra patikimesnė platesnei nuosavų reikšmių spektro daliai.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Baušys, R. (1997). Quality assessed eigenfrequency analysis/Kokybiškai įvertinta laisvųjų svyravimų analizė. Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), 12-17. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531678
Published in Issue
Jun 30, 1997
Abstract Views
200
PDF Downloads
77