Share:


A method for determination of stress-strain relations for concrete from experimental data of rc bending members/Metodas betono įtempimų-deformacijų diagramoms nustatyti iš lenkiamųjų gelžbetoninių elementų eksperimentinių duomenų

    Gintaris Kaklauskas Affiliation

Abstract

Pasiūlytas naujas skaičiavimo metodas vidutinių betono įtempimų-deformacijų diagramoms nustatyti, naudojant lenkiamųjų gelžbetoninių elementų eksperimentų duomenis. Turint eksperimentines momentų-kreivių ir momentų-deformacijų diagramas gaunama visa tempiamo betono vidutinių įtempimų-deformacijų diagrama, įskaitant ir jos krentančiąją dalį. Taip pat, net neturint duomenų apie betono savybes, galima pakankamai tiksliai rasti ir gniuždomo betono diagramą. Skaičiavimas pagrįstas nauja idėja, kai tempiamo ir gniuždomo betono įtempimų- deformacijų diagramos skaičiuojamos kraštiniams lenkiamo elemento sluoksniams. Turint eksperimentines kraštinių sluoksnių deformacijas kiekvienai apkrovos pakopai randami tų sluoksnių įtempimų prieaugiai. Kiekvienoje apkrovos pakopoje gautos diagramos taikomos kitiems mažiau deformuotiems sluoksniams. Pasiūlytasis metodas patikrintas skaičiavimais.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kaklauskas, G. (1997). A method for determination of stress-strain relations for concrete from experimental data of rc bending members/Metodas betono įtempimų-deformacijų diagramoms nustatyti iš lenkiamųjų gelžbetoninių elementų eksperimentinių duomenų. Journal of Civil Engineering and Management, 3(10), 60-68. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531685
Published in Issue
Jun 30, 1997
Abstract Views
189
PDF Downloads
91