Share:


Semi-analytical finite elements and their application to modelling of cylindrical shells/Pusiauanaliziniai baigtiniai elementai ir jų naudojimas cilindriniams kevalams modeliuoti

    Rimantas Kačianauskas Affiliation

Abstract

Pateikiamas pusiauanalizinis baigtinių elementų metodas (PABEM), skirtas netradiciškoms kevalų lygtims išvesti. Metodas numato dviejų nepriklausomų trimačių kintamųjų—poslinkių ir įtempimų laukų aproksimaciją storio kiyptimi. Siūlomas metodas yra formalus instrumentas, skirtas pusiaudiskretiniams būvio kintamiesiems konstruoti bei mišriems algebriniams—diferencialiniams lygčių operatoriams sudaryti nepriklausomai nuo kevalo geometrijos bei aproksimavimo laipsnio. Pateikiama technika iliustruojama cilindrinio kevalo pavyzdžiu.


Išvestos alternatyvios tiesinės kevalų teorijos statikos, geometrinių ir lygčių bendrosios išraiškos. Cilindrinio kevalo lygtys pateikiamos kaip atskiras atvejis, gautas įrašius į bendrąsias išraiškas konkretų metrinų tenzorių.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kačianauskas, R. (1997). Semi-analytical finite elements and their application to modelling of cylindrical shells/Pusiauanaliziniai baigtiniai elementai ir jų naudojimas cilindriniams kevalams modeliuoti. Journal of Civil Engineering and Management, 3(9), 39-48. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531670
Published in Issue
Mar 31, 1997
Abstract Views
117
PDF Downloads
63