Share:


Geometrically non-linear analysis of reinforced concrete frame structures with the account of creep and cracking in the tension zone/Geometriškai netiesinis gelžbetoninių rėmų skaičiavimas, atsižvelgiant į valkšnumą ir plyšius tempiamojoje zonoje

    Igoris Cypinas Affiliation

Abstract

Sukurtas netiesinis skaičiavimo metodas ir sudaryta kompiuterio programa, kuri įgalina atlikti realių statybinių konstrukcijų valkšnumo skaičiavimą, veikšant ilgalaikėms apkrovoms ir esant plyšiams tempiamoje betono zonoje. Programa sprendžia netiesinę rėmo deformacijos lygčių sistemą Niutono-Rafsono metodu. Naudojamas geometriškai ir fiziškai netiesinis baigtiniň elementų metodo algoritmas. Betonui priimamas integralinis valkšnumo désnis, gniuždymo zonai apsiribojama tiesiniu valkšnumu, tempiamam betonui taikomas analitinis modelis, kurį sudaro pleišėjantis betono elementas su krentančia (tempimų-deformacijų kreivės šaka, nuosekliai sujungtas su tiešiskai deformuojamu valkšniu nesupleišėjusio betono elementu. Sluoksninis skerspjūvio modelis igalina taip pat ir gniuždymo zonai pritaikyti netiesinį deformavimo dėsnį. Uždavinys yra sprendžiamas skaičiuojant deformacijų ir poslinkių prieaugius mažais laiko žingsniais.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Cypinas, I. (1996). Geometrically non-linear analysis of reinforced concrete frame structures with the account of creep and cracking in the tension zone/Geometriškai netiesinis gelžbetoninių rėmų skaičiavimas, atsižvelgiant į valkšnumą ir plyšius tempiamojoje zonoje. Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), 11-20. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590167
Published in Issue
Dec 31, 1996
Abstract Views
262
PDF Downloads
125