Share:


The causes of shear cracking in prestressed concrete box-girder bridges/Iš anksto įtemptų gelžbetoninių tiltų dėzinių perdangų įstrižųjų pjūvių pleišėjimo priežastys

    Zenonas Kamaitis Affiliation

Abstract

Iš anksto įtemptose tiltų dėžinėse surenkamosiose perdangose pastebimas intensyvus vertikalių sienelių pleišėjimas įstriižuose pjūviuose. Intensyviau pleišėja perdangų kraštinės sijos. Plyšių atsivėrimo plotis kartais siekia 1 mm ir daugiau. Plyšius ne visada galima apibūdinti vien tik atsivėrimo pločiu. Dažnai plyšių pločiai stabilizuojasi arba net susiaurėja, bet ilgėja esami arba atsiranda nauji plyšiai.


Straipsnyje analizuojamos plyšių atsiradimo priežastys. Projektuojant dėžines surenkamąsias perdangas nebuvo atsižvelgta į sukimo ir temperatūrines įrąžas, galimus išankstinio įtempimo nuostolius dėl klijuotų ar betoninių siaurųjų sandūrij deformacijų, nepakankamai įvertinta svaibiausiųjų gniuždymo įtempimų įtaka. Lyginant su analogiškais tiltais JAV ir Prancūzijoje, Lietuvoje pastatytų tiltų dėžinių perdangų sienelės plonesnės. Šiuo metu mažai žinome apie iš anksto įtemptos armatūros įtempimų nuostolius dėi betono ir surenkamųjų elementų sandūrų valkšnumo. Respublikoje netyrinėta paros temperatūros svyravimų įtaka statiškai nesprendžiamų sistemų įrąžoms. Pasiūlyta metodika apskaičiuoti išankstinio įtempimo nuostoliams dėi klijuotij sandūrų valkšnumo. Reikėtų ištirti Lietuvos klimatinių poveikių įtaką tiltų perdangų konstrukcijoms.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kamaitis, Z. (1996). The causes of shear cracking in prestressed concrete box-girder bridges/Iš anksto įtemptų gelžbetoninių tiltų dėzinių perdangų įstrižųjų pjūvių pleišėjimo priežastys. Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), 26-34. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590169
Published in Issue
Dec 31, 1996
Abstract Views
227
PDF Downloads
188