Share:


Evaluation of wall-slab connection behaviour under extreme lateral actions/Ekstremaliomis horizontaliomis apkrovomis deformuojamų sienų ir perdangų sandūros laikysenos įvertinimas

    Algirdas Kudzys Affiliation

Abstract

Darbe baigtinių elementų metodu modeliuojama gelžbetoninių sienų ir perdangos plokščių sandūrų laikysena ir gauti rezultatai sugretinti su eksperimentinių tyrimų duomenimis. Modeliavimui naudojami keturių tipų baigtiniai elementai (betono, armatūros, ryšio ir plyšio). Sienų ir plokščių sandūros geometriniai parametrai bei betono ir armatūros fizinės-mechaninės savybės gautos iš eksperimentinių duomenų. Penkių sandūrų modelių kraštinės sąlygos ir plyšių atsiradimo vietos parinktos iš šių duomenų.


Nagrinėjamų modelių pleišėjimo vystymasis ir irimo būdai visiškai atitiko eksperimentinių bandymų rezultatus. Svarbiausiųjų įtempių vystymosi analizė parodė, kad dominuoja sandūros zonoje įstriža gniuždomo betono prizmė. Išilginės armatūros didinimas perdangos plokštėse sukelia sandūros laikomosios galios praradimą, yrant betonui įstrižame pjūvyje.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kudzys, A. (1996). Evaluation of wall-slab connection behaviour under extreme lateral actions/Ekstremaliomis horizontaliomis apkrovomis deformuojamų sienų ir perdangų sandūros laikysenos įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), 35-44. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590170
Published in Issue
Dec 31, 1996
Abstract Views
226
PDF Downloads
123