Share:


Strength and safety of slab-wall joints of reinforced concrete buildings under gravity and lateral loads/Gelžbetoninų pastatų, kuriuos veikia vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos, stiprumas ir patikimumas

    Algimantas Kudzys Affiliation

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas vertikaliomis ir atsitiktinėmis ar epizodinėmis horizontaliomis apkrovomis veikiamų gelžbetoninių sienų ir perdangos plokščių sandūrų įtempimų būvis ir tikimybinis saugis. Analizuojamas monolitinio ir suren-kamojo-monolitinio mazgo darbas įvertinant gniuždomos betoninės prizmės būklę susiformavus įstrižiems plyšiams. Išskiriamos sienų ir plokščių sandūros mazge veikiančios gniuždomosios jėgos, sukeltos atskirai vertikalių ir horizontalių poveikių. Pateikiami mazgo ir jame susiformavusios įstrižos betoninės prizmės įrąžų statistiniai parametrai, įvertinant medžiagų fizinių-mechaninių savybių ir apkrovų variacijas. Nagrinėjamas ryšys tarp betoninės prizmės pločio ir mazge veikiančių vidaus jėgų peties kitimo.


Betoninio mazgo saugio indekso reikšmės skaičiavimui siūlomas ribinių atsitiktinių įrąžų metodas. Šis metodas leidžia įvertinti daugiaaukščio pastato sandūros mazgo stiprumo sumažėjimą dėl atsitiktinių nuolatinių perkrovimų, įrąžų krypties kitimo bei betono supleišėjimo. Struktūrinio saugio indeksas pateikiamas kaip vienas iš pagrindinių parametrų, apibūdinančių gelžbetoninių pastatų, veikiamų didelėmis horizontaliomis apkrovomis, patikimumą ir kainą.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kudzys, A. (1996). Strength and safety of slab-wall joints of reinforced concrete buildings under gravity and lateral loads/Gelžbetoninų pastatų, kuriuos veikia vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos, stiprumas ir patikimumas. Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), 45-51. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590171
Published in Issue
Dec 31, 1996
Abstract Views
188
PDF Downloads
111