Share:


Test of accelerated relaxation in prestressed reinforcement under thermal conditions of fire/Relaksacijos didėjimo nuo temperatūros iš anksto įtemptose gelžbetoninėse konstrukcijose tyrimas

    Zoja Bednarek Affiliation

Abstract

Nagrinėjamos lenkiamų gelžbetoninių elementų su iš anksto įtempta armatūra ugniai atsparumo įvertinimo problemos. Svarbiausias faktorius, nulemiantis tokių konstrukcijų elgseną gaisro metu, yra vadinamasis įtempimo jėgos šuolis, kurį sukelia pagreitinta plieno armatūros įtempimių relaksacija aukštos temperatūros poveikio sąlygomis. Eksperimentais nustatyti įtempimo jėgos šuolio parametral dviem serijoms vielinės armatūros vijų esant įvairiems apsauginių sluoksnių storiams standartinio gaisro režimo sąlygomis. Pasiūlyta įtempimų nuostolių dėl pagreitintos plieno temperatūrinės relaksacijos skaičiavimo formulė.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Bednarek, Z. (1996). Test of accelerated relaxation in prestressed reinforcement under thermal conditions of fire/Relaksacijos didėjimo nuo temperatūros iš anksto įtemptose gelžbetoninėse konstrukcijose tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 2(6), 18-22. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531639
Published in Issue
Jun 30, 1996
Abstract Views
217
PDF Downloads
146