Share:


Numerical investigations of heat transfer in a Trombe's wall/Skaitinis šilumos perdavimo Trombe's sienoje tyrimas

    Halina Koczyk Affiliation
    ; Andrzej Górka Affiliation

Abstract

Straipsnyje nagrinějama, kaip taikyti baigtinių skirtumų metodą šilumos perdavimo modeliui sukurti pastatams, kurie naudojasi pasyviaja saulės sistema, ypaě tiesiogine ar netiesiogine. Pateiktieji algoritmai bei skaičiavimo programa gali būti taikomi šiluminěs pusiausvyros elementams tirti nurodyto tipo pastatuose, be to, nustatyti ir vėdinimo efektyvumui Trombe's sienoje, pasižyminčioje savitakiu oro srautu vidinėmis tuštumomis.


Straipsnyje pateikiamas Poznanės lauko klimato modelis, pagrįstas vidutiniais metų duomenimis. Pateikti ir Poznanės klimato sąjygoms būdingi pavyzdiniai rezultatai, susiję su šiluminės pusiausvyros elementais patalpoje su pasyviąja saulės sistema. Įvertintas ir oro kaitos greitis Trombe's sienoje su savitakiu oro srautu, susidarančiu dėl tankio skirtumių.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Koczyk, H., & Górka, A. (1996). Numerical investigations of heat transfer in a Trombe’s wall/Skaitinis šilumos perdavimo Trombe’s sienoje tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 2(6), 73-79. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531647
Published in Issue
Jun 30, 1996
Abstract Views
210
PDF Downloads
138