Share:


Character and mechanism of metals failure in high fire temperatures/Metalų suirimo aukštoje temperatūroje pobūdis ir mechanizmas

Abstract

Analizuojama plieno veikiama pastovios apkrovos ir kintamo temperatūros lauko elgsena. Pateikiama preliminari informacija, charakterizuojanti veiksnius, kurie lemia plieno suirimo pobūdį (trapų ar plastiśką). Pagrindinis dėmesys skiriamas temperatūros, deformacijų greičio, įtempimų būviams apibūdinti. Nurodoma, kad irimas prasideda vystantis natūraliems bei augant plastinių deformacijų sukeltiems mikroplyšiams.


Nustatyta, kad tirtų konstrukcinių plienų trapiai plastiškas irimas vyksta dominuojant vienai iš irimo rūšių. Tyrimai, atlikti įvairiomis sąlygomis, parodė, kad suirimą sukelia mikroplyšių atsiradimas ir plėtimasis. Suirimo pobūdį (trapų ar plastišką) lemia įtempimų lygis, temperatūros ir deformacijų greičiai, be to, veiksniai yra tarpusavyje susiję. Plastinės deformacijos inicijuoja net ir visiškai trapų suirimą. Ypač svarbus suirimo formavimuisi plastinio tekėjimo gesinimas, esant dideliems deformacijų greičiams.


Atlikti tyrimai liudija, kad plieno elementai ar gelžbetoninių elementų armatūra gaisro metu gali trapiai suirti.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Bednarek, Z. (1996). Character and mechanism of metals failure in high fire temperatures/Metalų suirimo aukštoje temperatūroje pobūdis ir mechanizmas. Journal of Civil Engineering and Management, 2(5), 6-13. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531544
Published in Issue
Mar 31, 1996
Abstract Views
186
PDF Downloads
110