Share:


Estimation method and experimental investigation of stress-strain state for tensile rc including assessment of shrinkage and non-linear strains

Abstract

In this paper, a stress-strain state is analysed for hardening reinforced concrete due shrinkage, increase of physical parameters and non-linear strains of concrete. A method has been developed for assessment of initial stress-strain for reinforced concrete specimens subjected to short-term loading. Stresses and strains in reinforcement and concrete are estimated by experimental-theoretical method and σ—ε diagram for tensile concrete including the descending branch is defined.


Experimental investigations of tensile reinforced and non-reinforced members have been carried out for defining the descending part of σ—ε diagram. Sufficient agreement of experimental and predicted data have been achieved.


The method and results of these investigations have been applied for design and building of water cleaning equipment made from cast-in-situ and pre-cast concrete. Stress-strain state of structures has been determined for different stages of construction and each of them the required technology has been chosen.


Careful examination of structures of the buildings built allows to conclude that the above method can used for calculation and design of cast-in-situ and pre-cast reinforced concrete structures.


Tempiamo gelžbetonio įtempimų-deformacijų būvio, įvertinant susitraukimą ir netamprias deformacijas, skaičiavimo ir eksperimentinio tyrimo metodika


Santrauka


Straipsnyje analizuojamas armuoto gelžbetonio pradinis įtempimų-deformacijų būvis betono kietėjimo metu, įvertinant betono fizinių-mechaninių rodiklių padidėjimą, susitraukimą. ir netamprias deformacijas. Sukurta skaičiavimo metodika, kuri įvertina pradinį būvį, nustatant trumpalaike apkrova tempiamo elemento betono ir armatūros įtempimus bei deformacijas. Taikant šią metodiką eksperimentiniu-teoriniu būdu nustatomas įtempimų-deformacijų būvis ir išskiriama tempiamo betono įtempimų-deformacijų σ-ε pilna diagrama, įskaitant ir jos žemyn krentančią, dalį. Panaudojant eksperimentinių tyrimų rezultatus, nustatytos tempiamo nearmuoto ir armuoto betono pilnos diagramos, gautas pakankamas teorinių ir eksperimentinių rezultatų patikimumas. Sukurta metodika ir tyrimo rezultatai pritaikyti projektuojant ir statant monolitinio ir surenkamojo-monolitinio gelžbetonio valymo įrenginių statinių konstrukcijas. Taikant šią metodiką, buvo nustatytas konstrukcijų įtempimų-deformacijų būvis ikieksploatacinėje bei eksploatacinėje stadijose ir rekomenduota statybos darbų technologija, užtikrinanti reikiamą. konstrukcijų kokybę, esant įvairiems poveikiams.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Dulinskas, E. (1995). Estimation method and experimental investigation of stress-strain state for tensile rc including assessment of shrinkage and non-linear strains. Journal of Civil Engineering and Management, 1(3), 30-57. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531518
Published in Issue
Sep 30, 1995
Abstract Views
161
PDF Downloads
85