Share:


Semi-analytically based finite elements and their application to thin-walled beams/Pusiauanalizinės teorijos bazėje suformuluoti baigtiniai elementai ir jų taikymas plonasienėms sijoms

Abstract

Pateikiami naujo tipo pusiauanalizinės teorijos pagalba suformuluoti sijų baigtiniai elementai. Šie elementai išvedami iš pusiauanalizinės aukštesnės eilės sijų teorijos, nagrinėjančios sijos skerspjūvį kaip pusiauanalizinių elementų ansamblį. Elemento modelis yra sudaromas prisilaikant hierarchinės dviejų pakopų schemos, kur išskiriami pirminiai ir antriniai kintamieji. Aptartos abiejų pakopų funkcinės (pusiaudiskretinės) priklausomybės. Jos diskretizuojamos mišriais baigtiniais elementais, panaudojant Lagranžo daugiklių metodą. Bendrosios baigtinio elemento priklausomybės panaudotos plonasienių sijų elementams sudaryti. Gauti elementai išbandyti skaitiškai sprendžiant statikos ir dinamikos uždavinius bei lyginant su kitais sprendiniais.


Pasiūlyti elementai turi laisvės laipsnius, suderinamus su kontinualiais kūnais, bei leidžia spręsti uždavinius, kur apkrovų bei atramų išsidėstymas išeina iš klasikinių sijų teorijų rėmų.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kačianauskas, R. (1995). Semi-analytically based finite elements and their application to thin-walled beams/Pusiauanalizinės teorijos bazėje suformuluoti baigtiniai elementai ir jų taikymas plonasienėms sijoms. Journal of Civil Engineering and Management, 1(2), 3-19. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531509
Published in Issue
Jun 30, 1995
Abstract Views
172
PDF Downloads
107