Share:


A non-linear third-order triangular laminated plate element for analysis of cracked rc slabs and beams/Trečios eilės trikampio sluoksniuoto elemento panaudojimas supleišėjusių gelžbetoninių plokščių ir sijų analizei

Abstract

Straipsnyje pateiktas universalus sluoksniuotos plokštės netiesinės medžiagos baigtinių elementų modelis, pritaikytas supleišėjusios gelžbetoninės plokštės skaičiavimui. Pasirinktas sudėtingas analitiškai suformuotas trečios eilės trikampis sluoksniuotas Reisnerio-Mindlino plokštės elementas, turintis 50 laisvės laipsnių. Programa įvertina atskirų plokštės sluoksnių netiesines deformacijas, supleišėjimą. Betono fizikiniame modelyje įvertinta tempiamo ir gniuždomo betono įtempimų-deformacijų diagramos žemyn krentanti dalis. Skaičiavimo modelis ir programa patikrinti, atlikus turimų ir teorinių rezultatų palyginimą. Straipsnyje pateiktų gelžbetoninės sijos ir plokštės paskaičiuoti įlinkiai gerai atitiko eksperimentinius.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Belevičius, R., Kaklauskas, G., & Marčiukaitis, G. (1995). A non-linear third-order triangular laminated plate element for analysis of cracked rc slabs and beams/Trečios eilės trikampio sluoksniuoto elemento panaudojimas supleišėjusių gelžbetoninių plokščių ir sijų analizei. Journal of Civil Engineering and Management, 1(2), 26-42. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531511
Published in Issue
Jun 30, 1995
Abstract Views
174
PDF Downloads
99