Share:


Modelling of cryogenic structure under seismic loading/Kriogeninio įrenginio, veikiamo seisminės apkrovos, modeliavimas

Abstract

Nagrinėjamas kriogeninio įrenginio seisminės analizės uždavinys baigtinių elementų metodu. Kriogeninį įrenginį sudaro erdvinis rėmas su lakštinio plieno apvalkalu.


Pateikiami du seisminio modeliavimo uždaviniai. Pirmajame uždavinyje pateikiamas toks seisminės analizės maternatinis modelis, kuris įvertina seisminį procesą laike. Tokio proceso pavyzdžiu paimtas žemės drebėjimas, įvykęs Mechike 1985 metais. Šiame modelyje įtempimai gaunami integruojant pateiktą literatūroje Mechiko žemės drebėjimo pagreičių diagramą. Integravimas atliekamas dviem skirtingiems laiko žingsniams. Antruoju atveju seisminė apkrova modeliuojama, remiantis buvusios SSSR statybos ir atominės energetikos projektavimo normomis ir taisyklėmis. Analizuojama taip pat skirtingų rėmo elementų ir apvalkalo modelių įtaka seisminiam atsparumui.


Pateikiami išsamūs skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai atlikti baigtinių elementų programų paketais, sukurtais VTU konstrukcijų skaitinio modeliavimo ir tyrimo laboratorijoje.


Palyginamieji modelių parametrai yra pavojingiausių kolonos ir rygelio maksimalūs įtempimai. Gauti rezultatai parodo, kad pagal atominės energetikos projektavimo normas apskaičiuoti įtempimai praktiškai apgaubia seisminio proceso sukeltus įtempimus, o pagal civilinės statybos normas gauti įtempimai pasiekia tik vidutines jų reikšmes.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Kačianauskas, R., & Kutas, R. (1995). Modelling of cryogenic structure under seismic loading/Kriogeninio įrenginio, veikiamo seisminės apkrovos, modeliavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 1(1), 59-75. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531502
Published in Issue
Mar 31, 1995
Abstract Views
41
PDF Downloads
34