[1]
Kala, Z. 2012. Geometrically non-linear finite element reliability analysis of steel plane frames with initial imperfections / Plieninių rėmų su defektais geometriškai netiesinė baigtinių elementų patikimumo analizė. Journal of Civil Engineering and Management. 18, 1 (Feb. 2012), 81-90. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2012.655306.