[1]
Tchidi, M.F., He, Z. and Li, Y.B. 2012. Process and quality improvement using six sigma in construction industry / Proceso tobulinimas ir kokybės gerinimas statybų sektoriuje taikant „šešių sigma“ metodą. Journal of Civil Engineering and Management. 18, 2 (Apr. 2012), 158-172. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2012.657411.