[1]
Idoro, G.I. 2012. Comparing the planning and performance of direct labour and design-bid-build construction projects in Nigeria / Planavimo ir veiklos efektyvumo palyginimas, Nigerijos statybų projektuose naudojant tiesioginį darbą ir taikant tradicinį pirkimų metodą. Journal of Civil Engineering and Management. 18, 2 (Apr. 2012), 184-196. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2012.671283.