[1]
Kim, M. and Lee, J.H. 2011. Study on nonlinear pavement responses of low volume roadways subject to multiple wheel loads / Netiesinės kelio dangos priklausomybės nuo mažo intensyvumo kelių, veikiamų daugkartinėmis ratų apkrovomis, tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management. 17, 1 (Apr. 2011), 45-54. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554012.