[1]
Vaidogas, E.R. and Šakėnaitė, J. 2011. A brief look at data on the reliability of sprinklers used in conventional buildings / Trumpa duomenų apie įprastiniuose pastatuose įrengtų sprinklerių patikimumą apžvalga. Journal of Civil Engineering and Management. 17, 1 (Apr. 2011), 115-125. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2011.559908.