[1]
Han, S., Hong, T., Kim, G. and Lee, S. 2011. Technical comparisons of simulation-based productivity prediction methodologies by means of estimation tools focusing on conventional earthmovings / Imitacinių produktyvumo prognozavimo metodikųtechninis palyginimas, pasitelkus vertinimo priemones, akcentuojantųprastus žemės darbus. Journal of Civil Engineering and Management. 17, 2 (Jul. 2011), 265-277. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2011.574381.